JDA Renewables
Arrendera ut din mark

Öka avkastning genom förnybar energiproduktion

Har du lämplig mark att upplåta till produktion av förnybar energi? Var med och bidra till elproduktion från batteri, sol och vindenergi. Kontakta oss genom formuläret nedan!

Gör en intresseanmälan så bedömer vi om marken är lämplig att arrendera. 

Anmäl ditt intresse!