JDA Renewables
Specialist på förnybar energi

Vi är både konsultfirma och projektutvecklare

JDA Renewables grundades med målet att främja omställningen till en hållbar framtid. Vi gör det genom vår yrkeskunskap och erfarenhet inom miljörätt, projektledning, tillståndsprövningar, lagstiftning, myndighetsutövning och policy. Vi bygger vår verksamhet på en god förståelse för de olika energislagen, elnät och för energisystemet som helhet. För att leverera kompletta lösningar samverkar vi med ett nätverk av samarbetspartners, experter och underkonsulter för de olika kompetenser som behövs vid projektutveckling av förnybar energi.

Vår vision – en snabb och effektiv omställning av energisystemet

Vår vision som konsultfirma och projektutvecklare är att bidra till en ökad takt i omställningen av energisystemet. Det vill vi göra genom att vara med och lösningsinriktat skapa förståelse kring förnybar energi och dess förutsättningar i energisystemet för att uppnå målen för en hållbar utveckling.  

Vår approach – hur vi jobbar

  • Vi tar fram lösningar till våra kunder baserat på vår förståelse av förnybart-branschen tillsammans med en entreprenörsanda och ett öppet sinne för nya idéer, innovationer och tekniker.

  • Vi utför våra uppdrag och projekt med kundens bästa i fokus, samtidigt som vi ger konstruktiva förslag på lösningar som kan överbrygga motstående intressen med fördelar för alla berörda.

  • Vi levererar uppdrag och projekt till våra kunder med fokus på snabbhet och resultat utan avkall på kvalitét genom att vara flexibla och lyhörda och målfokuserade.

Våra värderingar – hur vi vill uppfattas

Integritet – vi agerar med hög integritet enligt vår ESG-policy i våra affärsrelationer och gentemot andra parter och intressenter.

Professionella – vi bygger förtroende och tillit genom vår kunskap samt genom att driva projekt och uppdrag målinriktat och noggrant med ödmjukhet för dess utmaningar.

Trovärdiga – vi är pålitliga och ansvarsfulla i vår rådgivning och våra projekt genom att vara ärliga, och inte rädda för att lyfta problem samtidigt som vi lojalt uppfyller våra åtaganden mot våra uppdragsgivare.

Vårt team