JDA Renewables

Vi är med och möjliggör omställningen till grön energi

Vad vi gör

Konsulttjänster och projektutveckling inom förnybar energi

Vi står på två ben. Med oss får du hjälp inom affärs- och projektutveckling, miljörätt, miljöprövning och projektledning både som konsulter och projektutvecklare av förnybar energi.

Vår konsultverksamhet omfattar allt från affärsutveckling och planering till projektutveckling och byggnation av förnybara energianläggningar. Vi hjälper dig med projekt inom solenergi, batterilagring, vindkraft och vätgas.

Som projektutvecklare genomför vi sajtscreening, markförhandling och projektutveckling fram till investeringsbeslut (RTB) av batterilagring, solenergi, vindkraft och vätgas. Vi erbjuder möjligheten att investera i våra svenska projekt men även på andra snabbt växande marknader för förnybar energi.

01 Mark
02 Miljörätt
03 Projektledning
04 Projektutveckling
05 Rådgivning
06 Tillstånd
Vad som driver oss

En hållbar omställning

Stora industriella satsningar med ambitionen att minska utsläpp och klimatpåverkan ska inom kort realiseras i Sveriges och energibehovet kommer att öka. Vi närmar oss också 2030 och dess uppsatta klimatmål. Enligt forskningen brådskar klimatomställningen alltmer och förnybar energi är ett av de snabbaste sätten att minska utsläppen av koldioxid och begränsa den globala temperaturökningen.

Det blir alltmer uppenbart att IPCC:s rapporter och riskprognoser blir verklighet mycket snabbare än vad vi tidigare trott. Den globala medeltemperaturen stiger för varje år med nya rekord och extremväder blir allt vanligare. Vi vill bidra till omställningen av energisystemet med vad vi kan göra som en innovativ och målinriktad konsultfirma och projektutvecklare av förnybar energi.

Vilka vi är

Innovativa och lösningsinriktade

JDA Renewables är ett svenskt bolag med målsättningen att snabba på klimatomställningen genom att få fram fler tillståndsgivna projekt inom förnybar energi. Inom bolaget har vi samlat mångårig kunskap och erfarenhet från projektutveckling av förnybar energi och miljöprövningar i Sverige. Vi har ett stort nätverk med kunniga tekniker, miljökonsulter, jurister, projektledare, markförhandlare och andra kompetenser inom utveckling av förnybar energi. Tillsammans höjer vi ribban genom att med unik kompetens bidra med kvalitativa helhetslösningar till vår konsultverksamhet och utvecklingen av våra projekt.

Partners & medlemskap

Låt oss utveckla förnybar energi tillsammans