JDA Renewables
Hong Kong Chamber of Commerce in Sweden

Vi är medlemmar i The Hong Kong Chamber of Commerce in Sweden

JDA Renewables är glada för att nu vara medlemmar i The Hong Kong Chamber of Commerce in Sweden.

Handelskammaren är en självständig, icke politisk och icke vinstdrivande organisation, med målet att främja handelsrelationer mellan Sverige och Hong Kong. 

– Vi breddar ständigt vårt kontaktnät och ser medlemskapet i The Hong Kong Chamber of Commerce in Sweden som en möjlighet att knyta nya kontakter med andra verksamma i Hong Kong, säger David Åhs, grundare för JDA Renewables. 

Medlemskapet innebär möjligheten till deltagande vid seminarium, event och nätverksaktiviteter. Men också deltagande vid delegationsbesök i Hong Kong. Handelskammaren är också del av ett större affärsnätverk med fler än 41 organisationer knutna till Hong Kong i 30 olika länder och med över totalt 13 000 medlemmar. 

Vi på JDA Renewables ser fram emot möten med medlemmarna i The Hong Kong Chamber of Commerce in Sweden och dess affärsnätverk. 

Hong Kong Chamber of Commerce in Sweden.

Läs fler nyheter