JDA Renewables
Johan Ehrlin och David Åhs.

JDA Renewables inleder samarbete med TOWII Renewables Sweden

Vi är glada att kunna meddela att vi har inlett ett samarbete med TOWII Renewables Sweden AB. Detta kommer att ge goda möjligheter till att gemensamt samarbeta kring utveckling av vindkraft, solenergi och hybridprojekt i Sverige, och bidra med mer förnybar energi till det svenska elsystemet.

För JDA Renewables ger samarbetet möjligheten att bidra med konsulttjänster och utveckling av projekt inom förnybar energi åt TOWII Renewables Sweden. Det danska bolaget TOWII Renewables har sedan start haft en tydlig ambition att etablera sig på marknader utanför Danmark och turen har nu kommit till Sverige.

– Vi är mycket stolta över att arbeta med TOWII Renewables Sweden i deras första steg i internationell riktning. Vi ser fram emot att arbeta gentemot en kunnig och stark organisation som har sin grund i ett strategiskt samarbete mellan två företag, Tokyo Gas och EWII. Detta ser vi bäddar för goda samarbetsformer, säger David Åhs, VD och styrelseordförande på JDA Renewables AB.

För TOWII Renewables Sweden matchar behoven för satsningen i Sverige väl med vad JDA Renewables kan erbjuda och bidra med, vilket bäddar för goda möjligheter till samarbete inom flertalet områden.

– JDA Renewables har som ett relativt nytt bolag snabbt gjort avtryck genom sitt kunnande, erfarenhet och nätverk inom förnybar energi. Vi ser därför fram emot att utveckla våra kontakter i form av ett samarbete. Vi har det senaste halvåret utvecklat en god relation mellan bolagen och ser nu fram emot att arbete närmare med de olika delar som JDA Renewables kan bidra med för att uppnå TOWII:s strategiska mål i Sverige, säger Johan Ehrlin, Head of Project Development på TOWII Renewables Sweden AB.

Läs fler nyheter