JDA Renewables

Anders kan med sin långa erfarenhet och kunskap bistå med lösningar på flertalet frågeställningar inom miljö och tillstånd. Han har en miljövetarutbildning vid Umeå Universitet och bakgrund som projektledare, tillståndsspecialist och tillståndsstrateg inom vindkraft på Vattenfall. Innan dess har Anders varit miljöchef på kommunnivå samt sakkunnig i miljöprövningsdelegationen och miljövårdsdirektör på länsstyrelse.