JDA Renewables

David är aktiv i både projekt- och konsultuppdrag vid sidan av sin roll som VD. Med en juristexamen från Stockholms universitet har han specialiserat sig på energi-, klimat- och miljörätt. David har varit verksam i både offentlig och privat sektor i Sverige samt periodvis i Australien, Indien och Thailand. Innan  grundandet av JDA Renewables arbetade David med projektutveckling av onshore vindkraft på Vattenfall och med offshore vindkraft på Hexicon och Freja Offshore.