JDA Renewables

Pairin är projektkoordinator för den svenska verksamheten, ansvarig för administration och marknadschefg. Hon är VD för Ecopia Energy, ett delägt bolag av JDA Renewables, där hon är den primära kontakten inom affärsutveckling, markförhandlingar samt intressent- och myndighetskontakter. Pairin har en kandidatexamen i statskunskap från Ramkhamhaeng University i Bangkok och har ett gediget kontaktnät inom offentlig och privat sektor i Thailand.