JDA Renewables
Onshore vindkraft

Cloudberry Clean Energy

Produktionsslag

Vindkraft

Levererade tjänster

Miljörätt, Rådgivning, Tillstånd

Cloudberry Clean Energy äger, bygger och förvaltar förnybar energi i Sverige och Norge och utvecklar onshore och offshore vindkraft i Sverige.

JDA Renewables har tillhandahållit tjänster inom tidig projektutveckling och portföljrådgivning avseende miljöprövning och tillstånd, råd om havsplanering och undvikande av militära intressen angående Cloudberry Clean Energys vindkraftsprojekt till havs. Vi har också tillhandahållit analyser och rapporter avseende bland annat naturvärden och motstående intressen för deras landbaserad vindkraft.

Fler case