JDA Renewables
Havsbaserad vindkraft

Simply Blue Group

Produktionsslag

Vindkraft

Levererade tjänster

Rådgivning

Simply Blue Group är en ledande irländsk utvecklare inom blå ekonomi, flytande havsvind, vågenergi, e-Fuels och hållbart vattenbruk. Simply Blue Group har en havsbaserad vindsportfölj på cirka 5 GW i Sverige.

JDA Renewables har tillhandahållit råd och analys av havsplanering och undvikande av militära intressen avseende Simply Blue Groups svenska havsbaserade vindkraftsprojekt.

Fler case