JDA Renewables
Solar field

TOWII Renewables Sweden

Produktionsslag

Vindkraft, Solenergi

Levererade tjänster

Mark, Miljörätt, Projektutveckling, Tillstånd

TOWII Renewables är en internationell joint venture mellan danska EWII och japanska Tokyo Gas, båda företag inom energiförsörjningssektorn med en historia på över ett hundra år. TOWII Renewables Sweden AB är ett dotterbolag till TOWII Renewables A/S.

JDA Renewables har ingått ett samarbete med TOWII Renewables Sweden. Inom samarbetet tillhandahåller JDA Renewables konsulttjänster och utveckling av projekt inom förnybar energi åt TOWII Renewables. De tjänster och projektutvecklingsuppdrag som JDA Renewables bidrar med för att understödja TOWII Renewables satsning på den svenska marknaden är fokuserade på vindkraft-, sol- och hybridprojekt.

Fler case