JDA Renewables

Rohit Gupta   

Rohit Gupta

Rohit tillhandahåller både intern juridisk hjälp och rådgivning till klienter i juridiska frågor. Han har en omfattande juridisk erfarenhet på mer än 23 år av att tillhandahålla rådgivning- och tvistemålstjänster för företagstransaktioner till både indiska och globala företag. Rohit har en dokumenterad erfarenhet av att hantera komplexa transaktioner och projekt och en mängd olika juridiska processer, […]

Anders Jansson

Anders kan med sin långa erfarenhet och kunskap bistå med lösningar på flertalet frågeställningar inom miljö och tillstånd. Han har en miljövetarutbildning vid Umeå Universitet och bakgrund som projektledare, tillståndsspecialist och tillståndsstrateg inom vindkraft på Vattenfall. Innan dess har Anders varit miljöchef på kommunnivå samt sakkunnig i miljöprövningsdelegationen och miljövårdsdirektör på länsstyrelse. 

Pairin Åhs

Pairin Åhs

Pairin är projektkoordinator för den svenska verksamheten, ansvarig för administration och marknadschefg. Hon är VD för Ecopia Energy, ett delägt bolag av JDA Renewables, där hon är den primära kontakten inom affärsutveckling, markförhandlingar samt intressent- och myndighetskontakter. Pairin har en kandidatexamen i statskunskap från Ramkhamhaeng University i Bangkok och har ett gediget kontaktnät inom offentlig och […]

David Åhs

David Åhs

David är aktiv i både projekt- och konsultuppdrag vid sidan av sin roll som VD. Med en juristexamen från Stockholms universitet har han specialiserat sig på energi-, klimat- och miljörätt. David har varit verksam i både offentlig och privat sektor i Sverige samt periodvis i Australien, Indien och Thailand. Innan  grundandet av JDA Renewables arbetade David med […]