JDA Renewables
Offshore wind power

Hur ska Sverige säkra energiinfrastruktur till havs?

Den senaste utvecklingen kring Nord Stream ställer ett antal frågor kring energiinfrastruktur på sin spets.

Frågor kring kritisk energiinfrastruktur har egentligen har varit aktuella ganska länge, särskilt sedan boomen för havsbaserad vindkraft i ekonomisk zon, men borde antagligen redan fått uppmärksamhet ett decennium innan dess.

Det finns ett antal viktiga frågeställningar som svenska beslutsfattare inte har givit tillräcklig uppmärksamhet, vilket i ett förändrat omvärldsläge kan göra situationen mer osäker för projektutvecklare.

Till exempel: Vem bör få investera i svensk kritisk infrastruktur för det svenska energisystemet? Ska det få vara fritt fram att äga energiproduktions- och distributionsanläggningar av en sådan storlek som är avgörande för Sveriges energiförsörjningstrygghet (inom svenskt territorium eller ekonomisk zon)? Hur ska Sverige agera om en energiproduktions- eller distributionsanläggning till havs som har utländskt ägande står under hot samtidigt som anläggningen är avgörande för svensk energiförsörjning? Vilka roller, ansvar och befogenhet har Kustbevakningen och Försvarsmakten?

Frågeställningarna torde rimligen vara viktiga i det pågående uppdraget Uppdrag om nya områden för energiutvinning i havsplanerna, M2022/00276. Om frågeställningarna inte redan har särskilt fokus i nämnt uppdrag bör de kanske ges ett tilläggsuppdrag. Detta för att skapa klarhet i frågan för energiföretag, projektutvecklare och investerare i havsbaserad vindkraft så att potentiella ägare inte utgör ett potentiellt hinder för förvekligande av ett i övrigt välutrett projekt.

Vill du veta mer om frågor relaterade till infrastruktur till havs eller har frågor om till exempel havsbaserad vindkraft eller vill få rådgivning, kontakta oss.


Läs fler nyheter