JDA Renewables

JDA Renewables inleder samarbete med TOWII Renewables Sweden

Johan Ehrlin och David Åhs.

Vi är glada att kunna meddela att vi har inlett ett samarbete med TOWII Renewables Sweden AB. Detta kommer att ge goda möjligheter till att gemensamt samarbeta kring utveckling av vindkraft, solenergi och hybridprojekt i Sverige, och bidra med mer förnybar energi till det svenska elsystemet.

JDA Renewables breddar verksamheten inom förnybar energi och lanserar ny webbplats

JDA Renewables Consulting har under det senaste året tillhandahållit konsulttjänster inom förnybar energi i Sverige. I maj utökades verksamheten med projektutveckling av batterilagring, solenergi, vindkraft och vätgas genom dotterbolaget JDA Renewable Energy. De två företagen kommer från och med idag verka tillsammans under ett namn och en gemensam webbplats, JDA Renewables.

Vindkraft och valet 2022

Svensk bordsflagga

Innebär söndagens val när valresultatet (troligtvis) kan fastställas på onsdag någon förändring för vindkraftsutvecklare?